Okręgowe PZW Katowice - Koło nr.2 PZW Bieruń Stary

szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Okręgowe PZW Katowice

Składki

Uchwała nr 39/2018 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.11.2018 r.


w sprawie: dostosowania nazewnictwa do struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2019   

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW z dn. 15.03.2017 r. w związku z uchwałą nr 75/X/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 22.10.2018 r. w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  uchwala:


§1

1. Wysokość obowiązującej w 2019 roku składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód określa tabela stanowiąca załącznik nr 1. 2. Wysokość obowiązujących w 2019 roku opłat dla niezrzeszonych określa tabela stanowiąca załącznik nr 2. 3. Zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składkach zawiera załącznik nr 3.

§2

1. Prawo do korzystania z części wpływów z składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód mają te koła, które są opiekunami  wód  stojących ogólnodostępnych nie będących w obwodach rybackich. Środki te uruchamiane są wówczas, gdy przedłożony przez koło preliminarz budżetowy obejmujący te wpływy, zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu.
2. Szczegółowe zasady przyznawania odpisu z składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód określa uchwała nr 42/2006 Zarządu Okręgu w sprawie założeń do opracowania podziału funduszu na zarybienie. Podział odpisu przyznanego dla kół należy do zarządów kół z tym, że do rozliczenia dokonywanego w Zarządzie Okręgu przyjmuje się dolną kwotę na zarybienie.      3.   Wysokość odpisu na zarybienie i fundusz diet określa załącznik nr 4 do uchwały.

 
§3

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura ZO.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                Skarbnik ZO
                                                                                                                          Prezes ZO

                Robert Sito
                                                                                                                           Mirosław Iwański


Załącznik nr 1 do uchwały nr 39/2018
Zar
ządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 22.11.2018 r.


Tabela składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na 2019 rok

Lp.

Rodzaj składki

Wartość w zł.

1.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  w Katowicach:

a)

Pełna roczna:

 • uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami (w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających


175,00

b)

Niepełna górska

 • uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich

110,00

c)

Niepełna nizinna  

 • uprawniająca do wędkowania wszystkimi metodami (w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających na wodach nizinnych

150,0

d)

Niepełna nizinna**  uprawniająca do wędkowania wyłącznie z brzegu

125,00

e)

Składka uzupełniająca do składki*:

 • nizinnej niepełnej uprawniającej do wędkowania na wodach górskich

 • nizinnej niepełnej uprawniającej do wędkowania ze środków pływających

 • z nizinnej niepełnej do składki pełnej rocznej

 • górskiej niepełnej do pełnej rocznej


25,00
25,00
50
,00
65
,00

f)

Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW:

 • uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami(w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających

 • nizinna ulgowa uprawniająca do wędkowania wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych

 • górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich

 • nizinna niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie z brzegu**

 • składka uzupełniająca105,00
90,00
66,00
75,00
50,00

g)

Składka ulgowa dla odznaczonych „Odznaką Okręgową”:

 • pełna roczna uprawniająca do wędkowania wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych

 • nizinna ulgowa uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych

 • górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich

 • nizinna niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie z brzegu**

 • składka uzupełniająca


140,00
120,00
88,00
100,00
50,00

h)

Składka ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku życia z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW:

 • pełna roczna uprawniająca do wędkowania wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych i górskich

 • nizinna ulgowa uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych

 • górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach górskich

 • nizinna niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie z brzegu**

 • składka uzupełniająca140,00
120,00
100
,00
100,00
50,00

i)

Składka roczna dla członka uczestnika do lat 16:

 • uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków pływających


40,00

j)

Nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16

0,00

k)

Zezwolenia dla współmałżonka

0,00

2.

Składka okresowa:

 • 1- dniowa pełna

 • 3- dniowa pełna

 • 7- dniowa pełna


25,00
45,00
65,00

 
 

* nie obejmuje ulg
UWAGA  
** Uczestnicy zawodów wędkarskich, ujętych w kalendarzu imprez przez Okręg lub Koło dla członków PZW, zwolnieni są z obowiązku wykupienia uprawnień do wędkowania z łodzi.Załącznik nr 3 do uchwały nr 39/2018
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 22.11.2018 r.


Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 r.


1. Do składki ulgowej, zezwalającej na wędkowanie wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych w wysokości 105,00 zł uprawnieni są:  

a) młodzież ucząca się i studenci od 16 do 24 roku życia,
b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW.
2. Do składki ulgowej nizinnej zezwalającej na wędkowanie wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych w wysokości 90,00 zł uprawnieni są:
a) młodzież ucząca się i studenci od 16 do 24 roku życia,
b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW.
3. Do składki górskiej niepełnej zezwalającej na wędkowania wyłącznie na wodach górskich  w wysokości 66,00 zł uprawnieni są:
a) młodzież ucząca się i studenci od 16 do 24 roku życia,
b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW.
4. Do składki nizinnej niepełnej zezwalającej na wędkowania wyłącznie z brzegu w wysokości 75,00 zł uprawnieni są:
a) młodzież ucząca się i studenci od 16 do 24 roku życia,
b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW.
5. Do składki górskiej ulgowej zezwalającej na wędkowanie wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych w wysokości 140,00 zł uprawnieni są odznaczeni „Odznaka Okręgową”.
6. Do składki nizinnej ulgowej zezwalającej na wędkowania wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych w wysokości 120,00 zł uprawnieni są odznaczeni „Odznaka Okręgową”.
7. Do niepełnej składki górskiej zezwalającej na wędkowania wyłącznie na wodach górskich w wysokości 88,00 zł uprawnieni są odznaczeni „Odznaka Okręgową”.
8. Do niepełnej składki nizinnej zezwalającej na wędkowania wyłącznie z brzegu w wysokości 100,00 zł uprawnieni są odznaczeni „Odznaka Okręgową”.
9. Do pełnej  składki rocznej na wszystkie metody oraz ze środków pływających  w wysokości 140,00 zł uprawnieni są:
a) kobiety od 60 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,
b) mężczyźni od 65 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek, z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW.
10. Do ulgowej składki nizinnej na wszystkie metody oraz ze środków pływających w wysokości 120,00 zł uprawnieni są:
a)
kobiety od 60 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,
b)
mężczyźni od 65 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek, z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW.
11. Do pełnej składki rocznej zezwalającej na połów z brzegu w wysokości 100,00 zł uprawnieni są:

a) kobiety od 60 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,
b) mężczyźni od 65 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek,               z udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW.
1
2. Do rocznej składki uprawniającej do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków pływających w wysokości 40,00 zł uprawnieni             są członkowie uczestnicy do lat 16.
13. Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są członkowie:
a) honorowi PZW,
b) odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami,
c) nowo wstępujący członek uczestnik do lat 16,
d) zezwolenia dla współmałżonka.
14. Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.
15. Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, Okręgu.  Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu.
E-Zezwolenia Opłaty Okresowe

Porozumienia Okręgów z PZW Katowice na rok 2019


Z wykazem porozumień okręgu Katowice na rok 2019 można zapoznać się na stronie
Porozumienia


Tutaj do pobrania pełny tekst uchwały w formacie PDF

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego